DOC Advies

DOC Advies begeleidt bij verbeteren. Om beter te kunnen presteren, om te excelleren.

DOC-ers begeleiden organisaties , teams en medewerkers bij het verbeteren van processen, samenwerking, prestaties en structuur.

Wij dragen bij aan een cultuur van Continu Verbeteren door het integreren van hard en zacht.

Lees meer over DOC Advies

Koos van Santen

"Luister naar wat anderen te zeggen hebben."

Koos van Santen

Voorsorteren op de toekomst van de thuiszorg

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen zet samen met DOC Advies de eerste stappen

Een greep uit onze projecten

Leiderschaplessen van Nelson Mandela

Lees meer

Lean Transitie

Van ‘hier en daar een Lean-project’ naar ‘Lean in de genen’. Zodat werk slimmer, beter en sneller uitgevoerd wordt.

Lees meer

Sprankelende werkvormen

Om beweging, interactie en creativiteit bij medewerkers bij onze klanten te stimuleren zetten wij werkvormen in. Werkvormen als middel om iets te bereiken. Die medewerkers eigen en nieuw gedrag laten ervaren, leren leuk maakt en helpen om communicatiepatronen inzichtelijk te maken. Waardoor medewerkers zelf in actie komen om de verandering vorm te geven.

×

Sturen en grip

Medewerkers moeten weten wat op hun bordje ligt, wanneer iets goed of fout is en hoe zij hun eigen werk en dat van de mensen die ze aansturen constant verbeteren. Wij maken dit transparant en inzichtelijk door te werken met verbeterborden en het begeleiden van keek op de dag of week.

×

Leiderschap

Zonder leiderschap geen verandering. Daarom gaan wij met onze opdrachtgevers altijd het gesprek aan over hun eigen rol. Hoe sta je tegenover de veranderingen, hoe draag je die uit, hoe enthousiasmeer je? Vaak starten wij ons verandertraject met een leiderschapsworkshop waarin afspraken gemaakt worden over de rol van de leider.

×

Concreet, inzicht

Wij maken onze projecten concreet. Door het werk af te pellen tot een aantal neembare stappen. En door de klant zelf te laten zien en ervaren waar het zijn dagelijks werk de feitelijke knelpunten liggen. Een cijfermatige onderbouwing over het verloop – en verbeterpotentieel - van de bedrijfsprocessen blijkt cruciaal te zijn voor de bewustwording. De klant krijgt zijn onderbuikgevoel over waar het in zijn organisatie schort en hoe dat komt in harde cijfers uitgedrukt. En wij kunnen onderbouwd toelichten aan de klant waar de oorzaken liggen van knelpunten en waar verbetering mogelijk is.

×

LOL

Lol is voor ons een drijvende kracht. Door de verandering leuk te maken creëren wij draagvlak. Bovendien werkt lachen relativerend. Het maakt de verandering laagdrempelig. Dit doen wij door een positieve en enthousiaste uitstraling te combineren met bijeenkomsten op inspirerende locaties en het meenemen van lekkere verrassingen.

×

Ik, Wij, Het

Drie perspectieven bij verandering die wij gebruiken in onze projecten. Het gaat over het feitelijke, over de processen en de systemen, het meetbare. Wij gaat over het team, de normen en waarden, over die zaken die mensen verbindt. Ik gaat over het individu, over zijn drijfveren en de vraag: waarom kom je ’s ochtends je bed uit? Veranderen gaat over al deze perspectieven.

×

Teams en medewerkers

Teams die elke dag nadenken over anders en slimmer werken. Die de dialoog en samenwerking met anderen binnen en buiten hun eigen team opzoeken. Waar creatieve ideeën tot bloei komen en medewerkers open en eerlijk spreken over belemmeringen, knelpunten en dominante ideeën. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en die het gaaf vinden om aan verbetering bij te dragen. Die met plezier kritisch naar zichzelf, hun rol en hun dagelijkse werkzaamheden kijken.

×

Proces

Processen zijn gevormd aan de hand van een aantal principes: alle activiteiten voegen waarde toe voor de klant, werkstromen zijn gescheiden naar type en complexiteit, geen werkoverdracht zolang dit niet vereist is, kwaliteitscontrole waar nodig, geen ongecontroleerde tussenvoorraden en taken zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan Teams en Medewerkers.

×

Community

Enthousiaste voortrekkers uit onze projecten vormen met elkaar een community. Dat is waar wij naar streven en wat steeds weer als een olievlek blijkt te werken. Zo’n community stimuleert de uitwisseling en opbouw van kennis en vaardigheden. Door het bijhouden van ontwikkelingen, door het delen van ervaringen en natúúrlijk van successen, door het gebruik van social media en door het beheer van een kennisbibliotheek.

×

Kritische sparringpartner

Onze klanten hebben soms behoefte om even afstand te nemen van de dagelijkse werkelijkheid. We luisteren onbevangen naar wat hen bezighoudt en beweegt. We zijn kritisch over gebeurtenissen en ontwikkelingen, over voorgenomen beslissingen en plannen, over houding en gedrag. We geven feedback op wat we horen en zien en geven alternatieven in overweging.

×

Verbinding

Verbinding werkt alle kanten op: met jezelf, tussen onze organisatie en haar afnemers, binnen een organisatie en projectteam, tussen ons een onze klanten. Het herkennen en inzetten van individuele kwaliteiten en competenties binnen teams zien wij als een groot goed. Medewerkers die zich verbonden voelen met hun eigen persoonlijke waarden, idealen en drijfveren, maken effectiever keuzes en kunnen zichzelf blijvend ontwikkelen. En medewerkers die verbonden zijn met hun werk en de missie en visie van de werkgever, opereren effectiever en gedrevener, met meer plezier.

×

Morgens is de nieuwe naam van DOC Advies.

We zijn nog steeds dezelfde organisatie, maar werken sinds kort onder de naam Morgens. Kijk even op www.morgens.nl, daar leest u alles over het hoe en waarom.

Zo’n naamsverandering is veel werk en daarom is de nieuwe website nog niet helemaal klaar. Tot die tijd kunt u voor alle informatie nog terecht op onze ‘oude’ site.

×

Sprankelende werkvormen

Om beweging, interactie en creativiteit bij medewerkers bij onze klanten te stimuleren zetten wij werkvormen in. Werkvormen als middel om iets te bereiken. Die medewerkers eigen en nieuw gedrag laten ervaren, leren leuk maakt en helpen om communicatiepatronen inzichtelijk te maken. Waardoor medewerkers zelf in actie komen om de verandering vorm te geven.

×

Sturen en grip

Medewerkers moeten weten wat op hun bordje ligt, wanneer iets goed of fout is en hoe zij hun eigen werk en dat van de mensen die ze aansturen constant verbeteren. Wij maken dit transparant en inzichtelijk door te werken met verbeterborden en het begeleiden van keek op de dag of week.

×

Concreet, inzicht

Wij maken onze projecten concreet. Door het werk af te pellen tot een aantal neembare stappen. En door de klant zelf te laten zien en ervaren waar het zijn dagelijks werk de feitelijke knelpunten liggen. Een cijfermatige onderbouwing over het verloop – en verbeterpotentieel - van de bedrijfsprocessen blijkt cruciaal te zijn voor de bewustwording. De klant krijgt zijn onderbuikgevoel over waar het in zijn organisatie schort en hoe dat komt in harde cijfers uitgedrukt. En wij kunnen onderbouwd toelichten aan de klant waar de oorzaken liggen van knelpunten en waar verbetering mogelijk is.

×

LOL

Lol is voor ons een drijvende kracht. Door de verandering leuk te maken creëren wij draagvlak. Bovendien werkt lachen relativerend. Het maakt de verandering laagdrempelig. Dit doen wij door een positieve en enthousiaste uitstraling te combineren met bijeenkomsten op inspirerende locaties en het meenemen van lekkere verrassingen.

×

Ik, Wij, Het

Drie perspectieven bij verandering die wij gebruiken in onze projecten. Het gaat over het feitelijke, over de processen en de systemen, het meetbare. Wij gaat over het team, de normen en waarden, over die zaken die mensen verbindt. Ik gaat over het individu, over zijn drijfveren en de vraag: waarom kom je ’s ochtends je bed uit? Veranderen gaat over al deze perspectieven.

×

Teams en medewerkers

Teams die elke dag nadenken over anders en slimmer werken. Die de dialoog en samenwerking met anderen binnen en buiten hun eigen team opzoeken. Waar creatieve ideeën tot bloei komen en medewerkers open en eerlijk spreken over belemmeringen, knelpunten en dominante ideeën. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en die het gaaf vinden om aan verbetering bij te dragen. Die met plezier kritisch naar zichzelf, hun rol en hun dagelijkse werkzaamheden kijken.

×

Proces

Processen zijn gevormd aan de hand van een aantal principes: alle activiteiten voegen waarde toe voor de klant, werkstromen zijn gescheiden naar type en complexiteit, geen werkoverdracht zolang dit niet vereist is, kwaliteitscontrole waar nodig, geen ongecontroleerde tussenvoorraden en taken zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan Teams en Medewerkers.

×

Community

Enthousiaste voortrekkers uit onze projecten vormen met elkaar een community. Dat is waar wij naar streven en wat steeds weer als een olievlek blijkt te werken. Zo’n community stimuleert de uitwisseling en opbouw van kennis en vaardigheden. Door het bijhouden van ontwikkelingen, door het delen van ervaringen en natúúrlijk van successen, door het gebruik van social media en door het beheer van een kennisbibliotheek.

×

Kritische sparringpartner

Onze klanten hebben soms behoefte om even afstand te nemen van de dagelijkse werkelijkheid. We luisteren onbevangen naar wat hen bezighoudt en beweegt. We zijn kritisch over gebeurtenissen en ontwikkelingen, over voorgenomen beslissingen en plannen, over houding en gedrag. We geven feedback op wat we horen en zien en geven alternatieven in overweging.

×

Verbinding

Verbinding werkt alle kanten op: met jezelf, tussen onze organisatie en haar afnemers, binnen een organisatie en projectteam, tussen ons een onze klanten. Het herkennen en inzetten van individuele kwaliteiten en competenties binnen teams zien wij als een groot goed. Medewerkers die zich verbonden voelen met hun eigen persoonlijke waarden, idealen en drijfveren, maken effectiever keuzes en kunnen zichzelf blijvend ontwikkelen. En medewerkers die verbonden zijn met hun werk en de missie en visie van de werkgever, opereren effectiever en gedrevener, met meer plezier.

×